Bio-Rad wprowadził w Polsce testy w kierunku COVID-19


2020-07-13
Bio-Rad przyspiesza produkcję testu Platelia SARS-CoV-2 Total Ab wykrywającego przeciwciała przeciwko wirusowi wywołującemu COVID-19. Testy mają 100-procentową czułość diagnostyczną i swoistość na poziomie 99 procent.

Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE: BIO i BIOb), światowy lider na rynku produktów wykorzystywanych w badaniach w dziedzinie nauk przyrodniczych i diagnostyce klinicznej, przyspiesza produkcję immunologicznego testu Platelia SARS-CoV-2 Total Ab, który pomaga ustalić, czy w organizmie danej osoby obecne są przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 – wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

Spółka Bio-Rad wprowadziła test na rynek pod koniec kwietnia. Wkrótce potem test uzyskał wydane przez FDA (Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków) zezwolenie na stosowanie w wyjątkowych przypadkach (Emergency Use Authorization – EUA). Był to pierwszy test przezna­czo­ny do wykrywania ogółu przeciwciał, który uzyskał takie zezwolenie. Spełnił również wyma­ga­nia dotyczące znaku CE dla Europy, jak również uzyskał zgodę Centre National de Référence w Paryżu na umieszczenie na liście testów serologicznych zalecanych przez rząd Francji do wykrywania SARS-CoV-2.

Test Platelia SARS-CoV-2 Total Ab pomaga lekarzom ustalić, czy pacjent został zakażony wirusem SARS-CoV-2 i czy w związku z tym pojawiła się odpowiedź immunologiczna. Test wykrywa trzy rodzaje przeciwciał: IgG, IgM i IgA. Jest to podejście, które zapewnia wyższą czułość niż testy pozwalające na wykrycie obecności tylko jednej immunoglobuliny1. Ocena kliniczna testu SARS-CoV-2 Total Ab wykazała swoistość diagnostyczną na poziomie ponad 99 proc. i czułość diagnostyczną na poziomie 100 proc. Badanie reaktywności krzyżowej wykazało swoistość na poziomie 100 proc. przy braku reaktywności wobec innych próbek interferujących, w tym koronawirusów innych niż CoV-2.

Przeprowadzane na szeroką skalę testy na obecność przeciwciał mogą zapewnić pełniejszy obraz wskaźników zakażeń i odporności, by pomóc pracownikom publicznej służby zdrowia w staraniach na rzecz zmniejszenia liczby obostrzeń i lepszego zarządzania potencjalną drugą falą COVID-19.

– Bardzo się cieszymy, że mogliśmy wprowadzić na rynek test Platelia SARS-CoV-2 Total Ab, który pomoże w diagnostyce COVID-19 i przeprowadzaniu badań przesiewowych – podkreslił Jean-François Mouscadet, zastępca wiceprezesa, R&D, Clinical Diagnostics, Europa. W przeciwieństwie do metody polegającej na wykrywaniu wyłącznie przeciwciał IgG, wykrywanie ogółu przeciwciał pozwala na skuteczniejszą diagnostykę u większości pacjentów osiem dni po wystąpieniu objawów – dodał.

Test Platelia SARS-CoV-2 Total Ab można wykonywać manualnie lub z wykorzystaniem zautomatyzowanej platformy do badań immunologicznych, takiej jak system EVOLIS firmy Bio-Rad, który zapewnia dużą wydajność i możliwość śledzenia próbek.

Bio-Rad oferuje szeroką gamę produktów do stosowania w diagnostyce przesiewowej COVID-19, potwierdzaniu wyników testów oraz kontroli, jak również do wykorzystania w terapii, a także podczas prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad szczepionką. Od testów molekularnych wyko­rzys­tujących RT-PCR lub Droplet Digital PCR po testy immunologiczne – nasza szeroka gama rozwiązań zapewnia najlepszą w swojej klasie czułość i dokładność.

Więcej informacji o wykorzystaniu produktów Bio-Rad w walce z COVID-19 opublikowano na stronie bio-rad.com.

1https://doi.org/10.1101/2020.03.02.20030189

BIO-RAD i Evolis są w niektórych krajach znakami towarowymi będącymi własnością Bio-Rad Laboratories, Inc.

Bio-Rad

Bio-Rad Laboratories, Inc. (NYSE: BIO i BIOb) jest światowym liderem w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży szerokiej gamy innowacyjnych produktów wykorzystywanych w badaniach w dziedzinie nauk przyrodniczych i diagnostyce klinicznej. Od ponad 65 lat stawiamy na jakość i wysoki poziom obsługi klienta. Nasze produkty przyspieszają odkrycia naukowe i zapewniają poprawę opieki zdrowotnej. Naszymi klientami są uniwersytety i instytucje badawcze, szpitale, laboratoria publicznej służby zdrowia i komercyjne, podmioty biotechnologiczne i farmace­utycz­ne, a także laboratoria, które zajmują się bezpieczeństwem żywności i jakością środowiska. Spółka Bio-Rad, którą założono w 1952 roku, ma swoją siedzibę w miejscowości Hercules w stanie Kalifornia. Bio-Rad zatrudnia ponad 8100 pracowników na całym świecie. Przychody Bio-Rad w roku 2019 przekroczyły 2,3 mld dolarów. Więcej informacji opublikowano na stronie bio-rad.com.

Niniejszy komunikat może zostać uznany za zawierający stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Wspomniane stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują m.in. oświadczenia dotyczące naszych oczekiwań dotyczących naszych produktów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą zawierać takie słowa, jak „planujemy”, „wierzymy”, „oczekujemy”, „przewidujemy”, „może”, „będzie”, „zamierza­my”, „szacujemy”, „kontynuujemy” lub inne podobne zwroty, jak również ich zaprzeczenia. Stwierdzenia takie wiążą się z czynnikami ryzyka i niepewnością, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą znacznie różnić się od tych, o których mowa w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Wspomniane czynniki ryzyka i niepewność obejmują czas trwania i nasilenie pandemii COVID-19, naszą zdolność do opracowywania i wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów, naszą zdolność do skutecznego konkurowania, ryzyko prawne i związane z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach, a także kwestie związane z jakością produktów i odpowiedzialnością. Więcej informacji na temat czynników ryzyka i niepewności umieszczono w punkcie „Czynniki ryzyka” oraz „Omówienie i analiza sytuacji finansowej i wyników działalności przez zarząd” w publicznych sprawozdaniach Bio-Rad przedkładanych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w naszym najnowszym sprawozdaniu rocznym na formularzu 10-K oraz w naszych sprawozdaniach kwartalnych na formularzu 10-Q. Bio-Rad ostrzega, aby nadmiernie nie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które przedstawiają jedynie analizę i stan rzeczy w dniu publikacji niniejszego komunikatu. Bio-Rad nie jest zobowiązany do aktualizacji stwierdzeń dotyczących przyszłości.


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Katarzyna Okrągły

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl