Branżowy Barometr EFL na III kwartał 2022 Firmy budowlane obawiają się kłopotów finansowych


Branżowy Barometr EFL na III kwartał 2022 Firmy budowlane obawiają się kłopotów finansowych
2022-09-08
Subindeks Barometru EFL dla branży budowlanej od początku tego roku kształtuje się na podobnym poziomie.

Subindeks Barometru EFL dla branży budowlanej od początku tego roku kształtuje się na podobnym poziomie. W III kwartale wyniósł 48 pkt., o 0,5 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. Na kolejny odczyt poniżej progu ograniczonego rozwoju, który wynosi 50 pkt., ma wpływ brak nowych inwestycji i słabe prognozy sprzedażowe. W konsekwencji aż 27% firm budowlanych obawia się pogorszenia płynności finansowej. W kontekście obecnej sytuacji gospodarczo-politycznej, budownictwo najmniej wśród 6 badanych branż odczuwa negatywny wpływ wojny toczącej się na terenie Ukrainy i najrzadziej przewiduje pesymistyczny scenariusz na kolejne sześć miesięcy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barometr EFL dla branży budowlanej na III kwartał 2022:

·        Subindeks: 48 pkt. (+0,5 pkt. kw./kw.)

·        Inwestycje: 94 proc. przedsiębiorców prognozuje taki sam poziom inwestycji jak kwartał wcześniej

·        Sprzedaż: 13 proc. przedsiębiorców prognozuje zwiększenie sprzedaży, a 29 proc. jej spadek

·        Płynność finansowa: 11 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej, a 27 proc. jej pogorszenie

·        Finansowanie zewnętrzne: 29 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne; a 13 proc. prognozuje mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Branża budowlana jako jedna z nielicznych nie była dotknięta restrykcjami covidowymi, właściwie od początku pandemii stara się pracować bez przestojów. To widać było między innymi w inwestycjach budowlanych sfinansowanych leasingiem w 2021 roku, który zamknęliśmy dobrym wynikiem. W tym roku widać lekką stagnację, co pokazują ostatnie dane Związku Polskiego Leasingu. Od stycznia do czerwca firmy leasingowe sfinansowały sprzęt budowlany o wartości nieco ponad 1,9 mld zł, co oznacza 4 proc. spadek rok do roku. Nasz Barometr, który wybiega w przyszłość, jednoznacznie nie wskazuje na koniec koniunktury, bo poziom nastrojów jest podobny od początku roku. Jednak ciągle utrzymuje się stagnacja w obszarze inwestycyjnym, co pokazuje, że firmy budowlane nie spodziewają się szybkiego odbicia – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Coraz gorzej z inwestycjami i płynnością finansową

Subindeks Barometru EFL na III kwartał br. dla branży budowlanej wyniósł 48 pkt., o 0,5 pkt. więcej niż kwartał wcześniej. Uzyskany wynik jest trzecim z rzędu, który utrzymuje się poniżej progu ograniczonego rozwoju (który wynosi 50 pkt.), co oznacza, że firmy cały czas nie widzą dużych szans na rozwój swojego biznesu.

Na wartość subindeksu Barometru EFL dla budownictwa największy wpływ miały prognozy w obszarze inwestycji. Nikt nie planuje nowych przedsięwzięć, 94% nie spodziewa się w tym obszarze żadnych ruchów, a 6% mówi o mniejszych inwestycjach.

Nieco lepiej zapowiada się sprzedaż. 13% firm budowlanych prognozuje wzrost zamówień w III kwartale br. 58% liczy na podobną sprzedaż co kwartał wcześniej, a 29% obawia się jej spadku.

Niestety płynność finansowa firm produkcyjnych nie wygląda najlepiej. Choć 61% nie spodziewa się tutaj żadnych zmian, a 11% liczy na poprawę, to co czwarta zapytana firma obawia się pogorszenia kondycji finansowej (27%).

Wojna nie taka straszna?

EFL w badaniu Barometr po raz kolejny zapytał przedstawicieli polskiego budownictwa, czy w obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej, sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian. Przedstawiciele branży budowlanej są najmniejszymi pesymistami wśród 6 badanych branż. 37% zapytanych odpowiedziało, że się pogorszy, a 48% - że pozostanie bez zmian. Dla porównania, w handlu 58% wskazało na pogorszenia, w HoReCa i produkcji – 46%.

W budownictwie jest także najmniejszy odsetek przedsiębiorców oceniających negatywny wpływ wojny za naszą wschodnią granicą na ich działalność. Nieco ponad połowa (53%) wskazuje na zdecydowanie niekorzystny lub niekorzystny wpływ wojny na kondycje firmy, podczas gdy w każdej z pozostałych branż ten odsetek przekracza 60%. 47% firm budowlanych mówi, że wojna nie wpływa na nich w ogóle.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2022 roku wyniosła 47,6 pkt. Osiągnięty poziom jest o 1,1 pkt. niższy niż w II kwartale 2022 roku.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 28 czerwca do 11 lipca 2022 roku.


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

maja.lidke@efl.com.pl

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl