CLIL - nowa metoda nauki języka w białostockiej szkole


CLIL - nowa metoda nauki języka w białostockiej szkole
2023-01-31
Jednoczesna nauka przedmiotu i języka angielskiego - Zespół Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” wprowadza pilotażowy projekt nauczania metodą CLIL. Wcześniej nauczyciele szkoły poznawali jej zasady podczas szkoleń w ramach unijnego projektu PO WER.

 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Metoda staje się coraz bardziej popularna w edukacji i jest rekomendowana przez Komisję Europejską, jako jedna z najbardziej efektywnych w nauczaniu języka.

- W Zespole Szkół Społecznych przy Fabrycznej projekt adresowany jest do uczniów liceum, obejmuje wszystkie przedmioty (oprócz wychowania fizycznego i religii) – mówi Monika Braun, koordynatorka projektu. - Realizacja programu zależy od nauczycieli i ich poziomu znajomości języka oraz zaangażowania. Niektórzy nauczyciele korzystają z przygotowanych wcześniej słowniczków słów - kluczy, inni wprowadzają filmiki i materiały w języku angielskim.

To właśnie słownictwo, powiązane z nauczanym przedmiotem jest kluczowym elementem w metodzie CLIL.

- Już w ramach zakończonego w ubiegłym roku unijnego projektu „Mobilna kadra, mobilni uczniowie…” utworzyliśmy wraz z uczniami słowniki pojęć z przedmiotów przyrodniczych, umieściliśmy je na stronie internetowej szkoły i wykorzystujemy w czasie lekcji. Z kolei na lekcji matematyki, dobre rezultaty przynosi metoda wprowadzania nowego tematu z wykorzystaniem podręcznika w języku angielskim, a następnie wyjaśnianie pojęć tam zawartych po polsku – opowiada Agata Baczewska, nauczycielka matematyki w ZSS. 

CLIL zakłada stosowanie szerokiego wachlarza narzędzi do wizualizacji zdobywanej wiedzy – czyli różnego rodzaju diagramów, schematów, wykresów.

- Wartością dodaną jest również możliwość wzbogacania procesu nauczania wykładami, artykułami naukowców czy fascynatów matematyki z innych krajów – dodaje Agata Baczewska. Narzędzia te nie wymagają szerokiego zakresu struktur gramatycznych, a pozytywne efekty motywują do dalszej nauki.

Podczas zajęć z biologii do nauki wykorzystywane są ryciny, filmy i schematy, prezentowane w języku angielskim, a następnie omawiane w języku polskim. Również na lekcjach polskiego takie tematy jak angielscy poeci jezior czy przygody Odyseusza przedstawiane są za pomocą prezentacji w języku angielskim.

Korzyści ze stosowania innowacyjnej metody nauki są nie do przecenienia: CLIL wspiera rozwój kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność uczenia się, a nawet kompetencje informatyczne i społeczne.

- Ta metoda to odpowiedź na potrzeby, których może uczniowie sobie jeszcze nie uświadamiają - niektórzy będą chcieli studiować za granicą, a wszystkie liczące się uczelnie oferują studia w języku angielskim – mówi Monika Braun. – Ale jeśli nawet nie planują studiów zagranicznych, to może będą chcieli skorzystać z możliwości wyjazdu w ramach EREASMUS na uczelnię zagraniczną. Również na naszych polskich uczelniach mamy zajęcia w języku angielskim, mogą to być np. wykłady zaproszonych uczonych, w tym wykłady online, poza tym duża część literatury fachowej również jest w języku angielskim - znajomość słownictwa z konkretnej dziedziny jest, według mnie, niezbędna, aby w pełni korzystać z tego, co studia oferują.

Również w przyszłej pracy, np. w międzynarodowych firmach znajomość języka, obejmującego słownictwo specjalistyczne, jest koniecznością.  Po pandemii, kiedy odkryto potencjał pracy zdalnej, miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z miejscem pracy - i można z domu pracować dla firmy np. w Stanach Zjednoczonych albo w Szwajcarii,  pod warunkiem, że zna się język.

- Z punktu widzenia nauczycieli - mamy więc więcej pracy, ale chcemy być nowocześni i wyposażać naszych uczniów w wiedzę i umiejętności, które sprawią, że będzie im łatwiej na studiach i będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy – dodaje Monika Braun.

Także uczniowie doceniają nowe metody nauki angielskiego:

- Jestem bardzo zadowolona z tego, że program jest wprowadzony. Uważam, że jest to potrzebne, by rozwijać język poza lekcjami angielskiego, ponieważ dzięki temu znamy więcej słówek z różnych dziedzin nauki – mówi licealistka, Julia Kamińska.

 

 

 

 


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Marzenas

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl