Czy system do zarządzania czasem pracy jest standardową częścią modułów ERP?


Czy system do zarządzania czasem pracy jest standardową częścią modułów ERP?
2019-02-11
Aby opowiedzieć na tak zadane pytanie, konieczne jest w pierwszej kolejności zdefiniowanie, co tak naprawdę rozumiemy przez pojęcie zarządzanie czasem pracy w aspekcie systemu ERP?
Zarządzanie czasem pracy wg jednej z definicji „jest to planowanie oraz systematyczne wykonywanie zaplanowanych zadań zmierzających do realizacji wcześniej określonego celu”, w ramach którego wyróżniamy pięć etapów:
  • sformułowanie celu – to podstawa organizowania czasu pracy. W tym etapie należy podjąć następujące działania: wyznaczenie realnego i możliwego do wykonania celu, wytyczenie go w jasny, konkretny i wymierny sposób,
  • wyznaczenie priorytetów - porządkuje cele ze względu na ich ważność i pilność,
  • budowa harmonogramu – etap ten powinien zawierać takie elementy jak: tworzenie harmonogramu na określone czaso-okresy, ustalenie okresów rozliczeniowych, zaplanowanie rezerwy czasu w razie zdarzeń losowych,
  • realizacja harmonogramu – bieżący nadzór oraz ewentualne korekty harmonogramu,
  • kontrola i ocena stopnia wykonania celu – etap ten koncentruje się na rejestracji wykorzystania czasu pracy w wybranych okresach, analizę ilości poświęconego czasu na różnego rodzaju czynności pod kątem realizacji założonych celów, szczegółową analizę występujących rozbieżności pomiędzy planowanymi celami i osiągniętymi wynikami, wprowadzeniu stosownych korekt.
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Placet, Warszawa 2000.s. 274. Z punktu widzenia zintegrowanego systemu ERP, jakim jest Impuls EVO, wszystkie ww. etapy mają odzwierciedlenie w realizowaniu celu, jakim jest skuteczne zarządzanie czasem pracy. Aby bliżej zaprezentować sposób, w jaki ERP pomaga realizować wymienione etapy, posłużę się przykładem firmy produkcyjnej z branży Automotiv.
Czytaj całość artykułu tutaj:
https://erp-view.pl/artykuly-hr/28076-czy-system-do-zarzadzania-czasem-pracy-jest-standardowa-czescia-modulow-erp.html

Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

openmediagroup

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl