Digitalizacja łańcucha dostaw: ServiceNow rewolucjonizuje zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwach


Digitalizacja łańcucha dostaw: ServiceNow rewolucjonizuje zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwach
2022-09-22
Najnowsza edycja platformy Now zawiera funkcje, które pozwalają na wykonywanie pracy najwyższej jakości, tworzenie unikatowych doświadczeń i przyspieszanie innowacji

Firma ServiceNow(NYSE: NOW), lider w dziedzinie zarządzania rozwiązaniami digital workflow, dzięki której świat pracuje lepiej dla każdego, poinformowała o wydaniu nowej wersji platformy Now (nazwa kodowa: Tokyo), która wesprze organizacje w pokonywaniu złożonych wyzwań biznesowych w niepewnym środowisku gospodarczym. Najnowsza aktualizacja została opracowana z myślą o zapewnieniu lepszych doświadczeń pracownikom i klientom, zwiększeniu automatyzacji pracy i podwyższeniu bezpieczeństwa - z korzyścią zarówno dla ludzi i środowiska oraz dla samych przedsiębiorstw.

 

Według badania IDC CEO[i] z 2022 roku aż 95% prezesów i dyrektorów generalnych widzi potrzebę przyjęcia strategii digital first, a większość organizacji już znajduje się na drodze do realizacji swoich planów w tym obszarze. Zasadność wprowadzenia takiej strategii jest niepodważalna – dowodzi tego badanie przeprowadzone przez Valoir Research[ii], wskazujące iż organizacje bazujące na strategiach cyfrowych generują dwu­krotnie większy wzrost przychodów w porównaniu do swoich niecyfrowych konku­rentów. Nowe, w pełni zintegrowane rozwiązania automatyzacji pracy, uwzględnione w wersji Now Tokyo, zwiększają możliwości platformy w zakresie kreowania doświad­czeń i tworzenia wartości dodanej przez przyspieszenie innowacji, jak również pozwalają pracownikom na wykonywanie pracy najwyższej jakości. 

 

Najnowsza edycja platformy Now  daje klientom dokładnie to, czego potrze­bują tu i teraz: nowe rozwiązania, dające natychmiastowe korzyści z perspektywy biznesowej. Łatwo je wdrożyć, łatwo ich używać. Dzięki nim można zrobić więcej przy mniejszym nakładzie pracy – wylicza CJ Desai, dyrektor operacyjny w ServiceNow. – Dziś nie ma czasu na eksperymentowanie. Platforma przygotowana z myślą o potrzebach cyfrowego biznesu to jedyny sposób na tworzenie wspaniałych doświadczeń, dynamizowanie no­wej wartości biznesowej i przyspieszenie transformacji, by organizacje mogły skupić się na swoim wzroście w ramach podejścia digital first.

 

Dynamizacja wartości dzięki specjalnie skonstruowanym rozwiązaniom

Klienci oczekują od ServiceNow rozwiązań, które zapewniają im elastyczność i odporność w całej strukturze swojej organizacji. Z myślą o dyrektorach finansowych, operacyjnych i zespołach ds. zrównoważonego rozwoju w najnowszej wersji platformy ServiceNow uwzględniono specjalnie zaprojektowane funkcje, pozwalające wygenerować większą wartość z inwestycji technologicznych poprzez uproszczenie łańcuchów dostaw, automatyzację zarządzania aktywami i dostarczając dane o zrównoważonym rozwoju zgodne z wymogami inwestorów, które można poddać audytowi.  

 

·       Enterprise Asset Management (EAM) automatyzuje pełny cykl życia fizycznych aktywów biznesowych (od planowania do wycofania z użytku) w takich bran­żach jak opieka zdrowotna, usługi finansowe, handel detaliczny, produkcja i sek­tor publiczny. Rozwiązanie pomaga obniżyć koszty, ograniczyć ryzyko i pop­rawić planowanie strategiczne dzięki wglądowi w cały majątek firmy.

·         Supplier Lifecycle Management (SLM) umożliwia organizacjom przekształcenie tradycyjnie pracochłonnych kontaktów z dostawcami, które odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej i arkuszy kalkulacyjnych, w nowoczesne cyfrowe doświadczenia.

·         Environmental, Social, and Governance (ESG) Management: tę część udos­konalono, by umożliwić organizacjom ustanowienie i dokumentowanie celów ESG i kluczowych wskaźników wydajności, śledzenie wyników, gromadzenie i zat­wierdzanie danych gotowych do audytu, jak również ujawniać odpowied­nie informacje zgodnie z głównymi ramami sprawozdawczości ESG – wszystko to w jednym kompleksowym rozwiązaniu. Najważniejsze możliwości obejmują rozliczanie śladu węglowego – obliczanie emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz wypracowane przez ServiceNow innowacyjne doświadczenie użytkownika (UX), które pomaga organizacjom skutecznie spełniać rosnące wymaga­nia dotyczące danych ESG.

 

Zwiększanie zaangażowania i wydajności dzięki świetnym doświadczeniom

Obecnie – bardziej niż kiedykolwiek – retencja kadr ma newralgiczne znacze­nie. Zaangażowani i wydajni pracownicy w znacznym stopniu przyczyniają się do sukcesu klientów i organizacji. Najnowsza edycja platformy ServiceNow pomaga przedsiębiorstwom w ustalaniu prio­rytetów dotyczących ich najcenniejszego zasobu – ludzi – dzięki nowym narzędziom, które przyspieszają rozwój i utrzymanie talentów, a tym samym przynoszą korzyści całej organizacji:

 

·         Manager Hub rozwiązuje największe problemy menedżerów, takie jak wypa­lenie zawodowe i rosnąca presja, aby utrzymać zadowolenie i zaangażowanie pracowników w rozproszonych zespołach.

·         Admin Center (składnik ServiceNow Impact) pozwala administratorom syste­mów na łatwą identyfikację, instalację i konfigurację rozwiązań ServiceNow po­przez doświadczenie samodzielnej obsługi. 

·         Issue Auto Resolution for Human Resources – roz­wią­za­nie to wykorzystuje rozumienie języka naturalnego (NLU) do analizowania zgłoszeń i formułowania odpowiedzi, które następnie wysyłane są za pośrednictwem Microsoft Teams, SMSów i poczty elektronicznej i tym samym docierają do pracownikom niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Komponent ten identyfikuje również pilne sprawy kadrowe i kieruje je bez­poś­­rednio do odpowiedniej osoby zajmującej się zagadnieniami pracowniczymi, gdy wymagany jest wyższy poziom wsparcia.

 

Większe zaufanie dla operacji i bezpieczeństwa

Według przedsiębiorstwa analityczno-badawczego Gartner®[iii] wydatki na infrastrukturę oprogramowania w segmentach obejmujących PaaS, zarządzanie chmurą i bezpie­czeństwo będą wzrastać w tempie dwucyfrowym, osiągając łączną wartość ponad 120 mld dol. do 2026 roku. Jednocześnie ochrona danych i aplikacji o znaczeniu krytycznym stanowi większe wyzwanie w obliczu coraz bardziej wyrafinowanych zag­rożeń. ServiceNow podnosi poprzeczkę wymogom bezpieczeństwa danych dzięki no­wym możliwościom, które wzmacniają wdrożenia zabezpieczeń w całej organizacji.  

 

·         ServiceNow Vault chroni krytyczne dla biznesu aplikacje ServiceNow za pomo­cą wysokiej jakości narzędzi kontroli prywatności i bezpieczeństwa. Dzięki elastycznemu zarządzaniu kluczami i anonimizacji danych, Vault umożliwia organi­zacjom ochronę poufnych informacji i zwiększenie zgodności z przepisami poprzez natywne szyfrowanie platformy.[i] IDC’s Worldwide CEO Survey, 2022: The CEO Agenda in a Digital-First World, Part 2 – DX Approach, Investments and Digital-First Strategies, doc #US48899122, Marzec 2022 r.

[ii]  Valoir Research, The State of Digital Transformation, 14 września 2021 r.

[iii] Gartner, Forecast Analysis: Enterprise Infrastructure Software, Worldwide, 12 sierpnia 2022 r.  

GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym I usługowym firmy Garnter, Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i na całym  świecie I jest używany w niniejszym dokumencie za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Solskibcw

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl