Jaka jest różnica między przetargiem ograniczonym a nieograniczonym


Jaka jest różnica między przetargiem ograniczonym a nieograniczonym
2018-01-12
Przetargi ograniczone są formą udzielenia zamówienia publicznego, w której ustalone są progi wykonawców. W takim przetargu mogą wziąć udział tylko ci, którzy zostali do niego zaproszeni.
Przetarg ograniczony składa się z dwóch etapów. W pierwszym publikowana jest informacja o przetargu (termin, zakres, wartość), a drugi etap to już złożenie oferty na wykonanie zadania.
 
Przetarg ograniczany a przetarg nieograniczony
 
Podstawowa różnica między tymi dwoma przetargami wynika już z samej nazwy. Pierwszy z nich - przetarg nieograniczony - cechuje dwuetapowość. Do drugiej części dopuszczonych jest niemniej niż pięciu wykonawców oraz nie więcej niż dwudziestu. Dodatkowo wszystkie oświadczenia i inne dokumenty należy złożyć już w pierwszym etapie przetargu, czyli wraz z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania. Natomiast w przetargu nieograniczonym, te dokumenty składamy dopiero przy ofercie. W sytuacji jeżeli jest więcej chętnych i wszyscy spełnili  kryteria to zamawiający ograniczy ich liczbę do dwudziestu na podstawie ocenienia wniosków. Zazwyczaj ogłoszenia o przetargach zamieszczane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. W treści takiego ogłoszenia powinny znaleźć się następujące informacje:
- określenie przedmiotu zamówienia,
- warunki, jakie musi spełniać wykonawca, by przejść do następnego etapu,
- jakie są kryteria oceniania ofert,
- informację o tym, ilu maksymalnej wykonawców zaprosi zamawiający do udziału w przetargu ograniczonym.
 
Po co są organizowane przetargi?
 
Podstawowym celem w jakim organizuje się przetargi jest wyłonienie  partnera, który będzie świadczył organizatorowi przetargu swoje usługi. Z kolei firmom, które stratują w tych przetargach zależy na znalezieniu i dotarciu jak największej liczny odbiorców. Dzięki uczestnictwie w takim konkursie mogą znaleźć liczną grupę nowych klientów. Organizacja przetargów jest podzielona na trzy kategorie - dotyczą one zakresu wykonanej usługi:
przetargi budowlane,
- usługi,
- dostawy.
Uczestnictwo w przetargach daje możliwość zdobycia odpowiednich kontraktów, pasujących do profilu prowadzonej działalności. Dzięki temu firma może się rozwijać. Najtrudniejszą rzeczą dla firmy jest znalezienie w odpowiednim czasie samej informacji na temat organizowanego przetargu. Wyszukiwanie takich informacji jest bardzo czasochłonne, a efekty nie zawsze są widoczne.
 
Kiedy ogłaszane są przetargi?
 
Przetargi publiczne są organizowane kiedy wartość zamówienia przekracza  14000 euro (w przeliczeniu na złotówki). Ponadto zamawiający ma również obowiązek zamieszczania ogłoszeń o rozpisanym postępowaniu przetargowym w swojej siedzibie oraz stronie internetowej. Dodatkowo zamawiający ma obowiązek umieścić treść danego przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przy dużych zamówieniach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Natomiast jeśli konkurs ma charakter aukcji, zapytania cenowego to wtedy progi cenowe nie obowiązują, a cała procedura jest dużo bardziej uproszczona.
 
Zwycięzca przetargu
 
Zwycięzcą powinna zostać firma, która spełnia wszystkie wymogi i jej oferta była najbliższa wnioskodawcy. Termin, w których zostanie wyłoniony zwycięzca postępowania musi być podany w ogłoszeniu  z dokładnością, co do godziny. Najważniejszym kryterium nie koniecznie musi być cena (choć często wygrywa najtańsza oferta). Możliwa jest też sytuacja, w której znajdzie się podejrzanie niska cena, wówczas zamawiający ma prawo zażądać wyjaśnienia. Umowa między zleceniodawcą a zleceniobiorcą powinna być zawarta w formie pisemnej.


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

czujek

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl