Kodeks Etyki PLGBC


2023-03-22
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało Kodeks Etyki organizacji. PLGBC jest jedną z pierwszych green building councils, które wprowadziły tego typu ramowy dokument.

Organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, podejmują własne inicjatywy dla wypracowania ram działania sektora. Dlatego też w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC powstał Kodeks Etyki.

Materiał stanowi ważny i świadomy krok w rozwoju organizacji.  To zbiór zasad służących efektywnemu pełnieniu misji, a także osiąganiu celów i realizacji zadań statutowych stowarzyszenia w branży zrównoważonego budownictwa w Polsce.
Oczekiwaniem stowarzyszenia jest respektowanie przez jego Członków wartości i standardów etycznych organizacji w trakcie prowadzenia działalności.

Co ważne, niezależnie od Kodeksu Etyki PLGBC, u Członków Stowarzyszenia mogą funkcjonować również inne szczegółowe dokumenty dotyczące postępowania w przypadku niepożądanych zjawisk i zachowań, takie jak procedury antykorupcyjne, zasady/regulacje compliance, branżowe kodeksy etyki. Wzajemnie mogą się uzupełniać, stwarzając warunki do działań biznesowych.

PLGBC wyznaczyło kierunek zmian. Jest jedną z pierwszych green building councils, które wprowadziły tego typu ramowy dokument. Kodeks Etyki PLGBC jest również przykładem dobrej praktyki dla innych organizacji pozarządowych. Może znacząco wpłynąć na pozytywne zmiany, relacje między ludźmi, podejście do realizowanych aktywności, z szacunkiem i dbałością o środowisko. Podkreśla transparentność, niezależność, wiarygodność i jakość prowadzonych działań.

Ramowy dokument opracowała Grupa Robocza PLGBC, składająca się z przedstawicieli firm i członków indywidualnych, ze wsparciem prawnym. Zarząd PLGBC przyjął Kodeks Etyki uchwałą w dniu 14 marca 2023 r.

-  Kodeks Etyki PLGBC pokazuje dojrzałość naszej organizacji, także pod kątem zarządzania. Jest również dowodem na dojrzałość działań naszych Członków, którzy sięgają po sprawdzoną, wartościową wiedzę i uczestniczą w szeregu innowacyjnych projektów. Dla przyszłych Członków, Kodeks jest sygnałem do zatrzymania się i zrewidowania swoich oczekiwań i działań. Wchodzimy w czasy ESG, czasy dowodów i przykładów dobrych praktyk, a także odpowiedzialnego zarządzania - podkreśla Elżbieta Rotblum, Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC, pomysłodawczyni i koordynatorka prac grupy roboczej, Sustainability Expert w Skanska CEE.

Więcej informacji: https://plgbc.org.pl/kodeks-etyki-plgbc/


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
http://plgbc.org.pl/

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl