OSTATNIE SPOTKANIE ANTIDOPING GREEN SEAL W MADRYCIE


OSTATNIE SPOTKANIE ANTIDOPING GREEN SEAL W MADRYCIE
2019-12-15
Zakończyliśmy dwuletnie działania edukacyjno-promujące w projekcie Antidoping Green Seal. W dniach 11-13.12.2019 r. partnerzy projektu, na zaproszenie lidera Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, spotkali się w Madrycie w celu zaprezentowania przeprowadzonych działań.

Każdy z partnerów przedstawił zakres wypracowanych zadań i innowacyjnych wdrożeń oraz praktyk w różnych obszarach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną.

Projekt miał na celu podniesienie świadomości na temat problemu dopingu wśród młodzieży w środowisku rekreacyjnym, szkodliwych skutków dopingu i korzyści, które zapewniają uprawianie sportu rekreacyjnego.

Współpraca partnerska opierała się na celach:

   1. zwalczaniu dopingu na poziomie lokalnym, zwłaszcza w środowiskach rekreacyjnych, takich jak sport amatorski i fitness;

   2. wspieraniu zapobiegania i zwiększaniu świadomość wśród zainteresowanych stron zaangażowanych w walkę z ustawianiem meczów;

   3. wspieranie profilaktyki, edukacji i innowacyjnych podejść do walki z przemocą, rasizmem i nietolerancją w sporcie;

    4.wspieranie i wdrażanie dokumentów politycznych UE w dziedzinie sportu i innych odpowiednich obszarów polityki, takich jak zalecenia, wytyczne, strategie polityczne itp. (np. wytyczne UE w sprawie aktywności fizycznej, wytyczne UE w sprawie podwójnej kariery sportowców, zasady dobrego zarządzania w sporcie, itp.).

 

Projekt przyczyni się do rozpowszechnienia informacji i stworzenia kampanii oraz innych środków zapobiegawczych dotyczących dopingu w sporcie rekreacyjnym, m.in: gry antydopingowej stworzonej przez Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji. Dodatkowo program edukował na temat innych powiązanych zagadnień, które są stosowane przez ruchy sportowe, sektor fitness, system edukacji i sektor zdrowia. Ponadto projekt promował współpracę między władzami publicznymi, podmiotami prywatnymi, ruchem sportowym i sektorem fitness w walce z dopingiem w rekreacji.

 

Szlagowym produktem projektu jest ETHICAL CODE czyli ścieżka wdrożeń i działań dla klubów, instytucji i organizacji sportowych, którym bliska jest idea sportu bez dopingu. Organizacje, które przystąpią do programu  tzn. Zieloną Pieczęć, która obliguje do przestrzegania zasad i standardów ustanowionych w Kodeksie Etycznym. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu Anti Doping Green Seal za dwuletnią współpracę i zachęcamy wszystkich do świadomych wyborów i praktykowania sportu bez dopingu.

„Doping is about everyone" 

https://greenseal.aepsad.gob.es/

Líder projektu: Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte - Spanish Agency for the Protection of Health in Sports (Spain).

Partnerzy: Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl (Belgium), Riječki Sportski Savez/Rijeka Sport's Association (Croatia), Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport (Italy), Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji (Poland), Parent Community Sports Trust (UK).

Kontakt:

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji w Warszawie

Dział Public Relations

Patrycja Jaksim

pjaksimm@sportinstytut.pl

 

 

 

 


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI
http://www.sportinstytut.pl

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl