PLGBC przedstawia nowy raport: Szacowanie śladu węglowego budynków


2022-10-28
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało raport Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050, który przedstawia założenia i metodykę szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia.

Ostatnie miesiące przyniosły światu szereg nieoczekiwanych zmian. Eskalacja wojny w Ukrainie i sankcje nakładane na Rosję spowodowały znaczące przyspieszenie procesów zmieniających systemy energetyczne poszczególnych krajów. Obecna sytuacja geopolityczna w szczególny sposób zwróciła uwagę na sektor budownictwa. Jego energochłonność odpowiada za 40% zużycia energii w Europie, dlatego też budynki odgrywają kluczową rolę w reagowaniu zarówno na kryzys energetyczny, jak i klimatyczny. Potencjał dekarbonizacji sektora budowlanego otwiera przestrzeń dla wdrażania systemowych i przemyślanych zmian, które pozwolą Europie osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r. W odpowiedzi na to, w zeszłorocznym raporcie opracowanym przez PLGBC: Zerowy ślad węglowy budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 przedstawiono harmonogram działań, jakie powinni podjąć wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w bliższym i dalszym horyzoncie czasowym, aby polskie budynki i sektor budowlany podążały ścieżką dekarbonizacji ku neutralności klimatycznej.

Najnowszy raport PLGBC, Szacowanie śladu węglowego budynków, przedstawia szczegółowo jedno z kluczowych działań dekarbonizacyjnych: prezentuje założenia i metodykę szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia, która dzięki ujednoliceniu pozwoli w przyszłości zbierać dane na temat śladu węglowego polskich budynków. W raporcie znajduje się propozycja metody uproszczonej i pełnej w analizach śladu węglowego. Autorzy zaproponowali działania, jakie muszą zostać podjęte w celu upowszechniania obliczeń emisji budynkowych w całym cyklu życia.

- Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem w środowisku budowlanym wykraczają poza samą redukcję emisji CO2 w fazie użytkowania, wyrażanej poprzez operacyjny ślad węglowy. Równie istotny jest wbudowany ślad węglowy i jego wpływ na środowisko w fazie produkcji materiałów i  technologii budowlanych, transportu, budowy i końca życia budynku i jego elementów. Monitorowanie i ograniczanie tych emisji jest nieodzownym krokiem w drodze do dekarbonizacji budownictwa. Należy jasno określić metodykę obliczeń całkowitego śladu węglowego w całym cyklu życia budynku oraz nałożyć obowiązek jego raportowania. Prezentowany raport jest propozycją wprowadzenia ujednoliconej metody szacowania śladu węglowego w budynkach, a na podstawie przedstawionych założeń oraz uzyskanych wyników proponuje się przyjęcie dwóch metod obliczeniowych: metody uproszczonej oraz pełnej. Zastosowanie metody uproszczonej pozwoli na ujednolicenie podejścia do szacowania śladu węglowego budynku, co z kolei umożliwi porównywanie obiektów w ramach poszczególnych typów budynków. Dodatkowo, gromadzenie danych o wbudowanym śladzie węglowym w budynku w fazie wyrobu pozwoli na wypracowanie wskaźników GWP dla materiałów i urządzeń oraz stworzenie krajowej bazy danych – podsumowuje Dorota Bartosz, Dyrektor Techniczna ds. Budownictwa Zrównoważonego w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Premiera raportu Szacowanie śladu węglowego budynków odbyła się 7 października 2022 r. podczas 12. PLGBC Green Building Summit w Warszawie.

Raport powstał w ramach projektu Building Life prowadzonego przez World Green Building Council, którego celem jest wsparcie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Dziesięć europejskich green building councils, w tym Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC zobowiązało się do opracowania i opublikowania krajowych map dekarbonizacji sektora budowlanego do 2050 r., opartych na całkowitym śladzie węglowym netto w całym cyklu życia budynków. Projekt wspierany jest przez partnerów skoncentrowanych na budowaniu bardziej zrównoważonego środowiska: IKEA Foundation i Laudes Foundation.

Autorami Raportu są: Dorota Bartosz (PLGBC), Wiktor Kowalski (Buro Happold).
Za redakcję odpowiadała Ewa Łydkowska (Vastint Poland).
Przygotowanie raportu wsparła grupa robocza składająca się z ekspertów: Antoni Balcerzak (WSP Polska), Anna Bączyk (Dom Development), Maciej Chrzanowski (ArcelorMittal Steligence), Agata Golec (Skanska) Ewelina Grodzicka (HB Reavis), Piotr Karbownik (Cemex Polska), Henryk Kwapisz (Saint-Gobain), Bartosz Marcol (Arup Polska), Janusz Mizerny (Sweco Polska), Kajetan Sadowski (Politechnika Wrocławska).

Wraz z premierą raportu Polskie stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC rozpoczęło kampanię dla poparcia przedstawionych w opracowaniu założeń i metodyki szacowania śladu węglowego budynków w całym cyklu życia. Poparcie można okazać poprzez wysłanie wiadomości email na adres: mjasiewicz@plgbc.org.pl. Ścieżkę dekarbonizacji opracowaną w poprzednim raporcie uznało 58 firm i organizacji.

Raport Szacowanie śladu węglowego budynków. Mapa drogowa dekarbonizacji budownictwa do roku 2050 znajduje się pod linkiem:https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2022/10/Szacowanie-sladu-weglowego-budynkow.pdf

Więcej informacji o dekarbonizacji polskiego budownictwa można znaleźć w publikacjach Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

https://dekarbonizacja.plgbc.org.pl/


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
http://www.plgbc.org.pl

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl