Kompendium GOZ w budownictwie


2024-02-26
Publikacja PLGBC porusza kwestie projektowania budynków cyrkularnych. Jak wprowadzać cyrkularność, jak ją mierzyć i jakimi przykładami się inspirować w budownictwie – to wybrane tematy kompendium, które powstało w ramach projektu CIRCON.

W obliczu prognoz ONZ wskazujących, że do 2060 roku na świecie będzie 10 miliardów ludzi, stajemy przed wyzwaniem zapewnienia odpowiednich warunków życia dla tak licznej populacji. Dotychczasowy liniowy model gospodarki, który nadal dominuje w ponad 90% przemysłu, nie sprawdza się. Dostęp do surowców pierwotnych jest ograniczony, krytyczne surowce wyczerpują się, a generowane odpady nie są odpowiednio zagospodarowywane. W rezultacie marnuje się energię na ich utylizację, zamiast wykorzystać ją w procesach recyklingu czy ponownego użycia. Wzrost populacji i jej rosnące potrzeby doprowadziły do sytuacji, w której naturalne zasoby nie nadążają z regeneracją i odnawianiem. Rozwiązaniem jest pilne wdrożenie alternatywnego modelu, jakim jest gospodarka cyrkularna. Minimalizacja zużycia surowców, ograniczenie ilości odpadów i ich ponowne wprowadzanie do obiegu gospodarczego stanowi szansę dla ekosystemu.

 

Mając świadomość ogromnego wyzwania, jakim jest wdrożenie gospodarki cyrkularnej w budownictwie, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego wraz z partnerami: Green Building Council Iceland oraz Politechniką Śląską, podjęło się realizacji Projektu CIRCON „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: ekoprojektowanie budynków cyrkularnych”. Głównym celem działań podejmowanych w ramach projektu jest zapoznanie wszystkich interesariuszy sektora budowlanego z projektowaniem budynków zgodnie z zasadami cyrkularności. W wyniku prac powstała publikacja, która porusza najważniejsze kwestie związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.

 

- „Kompendium GOZ w budownictwie” to wyjątkowa pozycja, bogata w wiedzę z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. W zwięzły sposób omówiono ideę tego innowacyjnego modelu gospodarczego i jego implikacje dla branży budowlanej. Kompendium zawiera nie tylko wytyczne dotyczące cyrkularnego projektowania, lecz także przedstawia 25 inspirujących przykładów budynków, które reprezentują najlepsze praktyki w tej dziedzinie. Co więcej, w publikacji zaproponowano nowe wskaźniki cyrkularności, umożliwiające ocenę, w jakim stopniu dany obiekt wpisuje się w definicję budynku cyrkularnego. „Kompendium GOZ w budownictwie” stanowi zatem niezastąpione źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych cyrkularnym podejściem do zrównoważonego budownictwa – mówi Dawid Franke, Project Specialist w PLGBC.

 

Publikację można pobrać ze strony internetowej projektu CIRCON (circon.plgbc.org.pl).

 

Wspólnie działamy na rzecz zielonej Europy.

 

Kompendium opracowano w ramach realizacji projektu CIRCON.

Projekt CIRCON pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym w budownictwie: projektowanie budynków cyrkularnych”, korzysta z dofinansowania o wartości 1 345 205,79 zł otrzymanego od Islandii,

Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) oraz dofinansowania w wysokości 237 389,26 zł z budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie wdrażania gospodarki cyrkularnej w sektorze budowlanym.

 

 

O Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC

 

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

 

Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:

        powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków,

        stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,

        podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,

        zwiększanie bioróżnorodności.

 

PLGBC stanowi część globalnej społeczności 80 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

 

https://plgbc.org.pl


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

dlisicka

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl