Mediacje w sprawach rodzinnych


Mediacje w sprawach rodzinnych
2024-04-01
Jesteś w szczęśliwym związku i masz świetną rodzinę? Oczywiście czasem warto zastanowić co by się stało, gdyby były potrzebne mediacje wśród rodziny, czy też spotkanie z mediatorem face to face.

Może ktoś z Waszych bliskich osób będzie potrzebować takiej informacji. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na temat tego, jakie etapy postępowania mediacyjnego wyróżniamy, jakie jest wynagrodzenie mediatora jeżeli chcielibyśmy go zatrudnić oraz jaki jest koszt mediacji w sprawach rodzinnych. Czym są mediacje? 

Na początku warto zastanowić się, czym są mediacje i kto może się zajmować przeprowadzeniem mediacji. 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, podczas której dwie strony biorą udział w procesie negocjacji i towarzyszy im neutralny mediator. Podstawą do przeprowadzenia mediacji są przepisy prawa, w tym kodeks postępowania cywilnego. Podstawy prawne mediacji są w pełni uregulowane w polskim systemie prawnym. Dzięki temu stosowane są metody zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.

Co ważne z przeprowadzeniem mediacji wiąże się opłata dla mediatora, która zostanie opisana poniżej. Etapy postępowania mediacyjnego

Całość postępowania mediacyjnego składa się z kilku zasadniczych etapów. 

Pierwszym z etapów jest kontakt mediatora ze stronami i/lub ich pełnomocnikami. Należy ustalić dogodny dla obydwu stron termin spotkania oraz jego formę. Może bowiem odbyć się online lub stacjonarnie. Kolejnym etapem jest pierwsze spotkanie mediacyjne. Biorą w nim udział przede wszystkim strony, jak również ich pełnomocnicy. Podczas spotkania każdy ma prawo, aby nie wyrazić zgody na udział pełnomocnika drugiej strony w mediacji. Podstawową zasadą mediacji jest dobrowolność. Mediacja odbywa się w takich ramach, na które wyrażają zgodę wszystkie strony.

O tym jak przebiega mediacja decydują zasadniczo same strony. W trakcie mediacji często dochodzi do wyrażania swoich emocji oraz mnóstwa pretensji i wymiany zarzutów. Nie musi dojść do ugody w trakcie pierwszego postępowania mediacyjnego. Ważne, aby strony między sobą ustaliły finalną kwestię ugody. W przypadku zawarcia ugody całość postępowania mediacyjnego jest zakończona i nastąpiło zatwierdzenie ugody to ostatnim etapem mediacji jest rozliczenie kosztów mediacji.Jakie jest wynagrodzenie mediatora?

Jeżeli mowa o mediacjach umownych to umowa mediatora ze stronami danej sprawy co do zasady wskazuje na wysokość kosztów mediacji i w nim wpisane jest wynagrodzenie dla mediatora. Mediacja to nie tylko wynagrodzenie mediatora, ale inne koszty tj. opinia rzeczoznawców, w przypadku zakończenia sporu. W sprawie wysokości wynagrodzenia mediatora dokładnie określają ją przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości. 

Wynagrodzenie mediatora to 1% z wartości przedmiotu sporu, nie może wynieść jednak mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego. W przypadku spraw majątkowych, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne - 100 złotych, łącznie nie może być to kwota większa niż 450 złotych. Dodatkowo mediator ma zwrot wydatków, które ponoszone są w toku mediacji w granicach określonych w/w rozporządzeniem. 

Co ważne mediator, który jest podatnikiem podatku VAT, powinien doliczyć VAT do usługi.

Mediatorowi może przysługiwać zwrot wydatków, które są ponoszone ze związkiem przeprowadzenia mediacji:

  • za przejazdy - dotyczy to sytuacji, gdy mediacje są prowadzone poza biurem mediatora;
  • wynajem pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, nie może przekraczać 70 zł + 23%VAT za jedno posiedzenie;
  • za korespondencję maksymalnie 30 zł + 23%VAT,
  • w razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediator otrzymuje zwrot wydatków, które poniósł, ale nie może to przekraczać 70 zł + 23% VAT


Jaki jest koszt mediacji w sprawach rodzinnych?

Jeżeli zastanawiacie jaki jest koszt mediacji w sprawach rodzinnych już odpowiemy na to pytanie. Koszty mediacji są ponoszone przez strony mediacji, przy czym są one zazwyczaj dzielone po połowie, chyba że strony zdecydują inaczej. Co ważne wynik mediacji nie wpływa na wynagrodzenie mediatora.

Koszty mediacji w dużej mierze zależne są od wartości przedmiotu sporu. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy strona postępowania ma trudną sytuację materialną można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji.

Koszty mediacji są czasem anulowane w takich przypadkach jak:

  • sprawy karne,
  • sprawy z udziałem nieletnich,
  • w przypadku, gdy strona z mocy prawa jest zwolniona z kosztów sądowych np. w postępowaniu o alimenty,
  • w przypadku, gdy strona została w całości zwolniona z kosztów sądowych,
  • w przypadku, gdy strona została częściowo zwolniona z kosztów w zakresie mediacji,
  • w przypadku, gdy mediator wyraził zgodę na prowadzenie mediacji bez wynagrodzenia.

W takich przypadkach koszty są ponoszone przez Skarb Państwa. Dodatkowo w przypadku mediacji prywatnych w punktach NPP, kiedy spełnione są warunki do udzielenia takiej pomocy.

Jak myślicie, jakie przeszkody mogą nastąpić w toku postępowania sądowego?

Źródło fotografii: pixabay.com
Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

redakcja

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl