Wkrótce nadejdzie niepowstrzymana rewolucja naukowa


Wkrótce nadejdzie niepowstrzymana rewolucja naukowa
2023-12-08
Subhajit Waugh, indyjski naukowiec (fizyk), twierdzi (opierając się na mocnych dowodach), że fizyka i kosmologia...

Subhajit Waugh, indyjski naukowiec (fizyk), twierdzi (opierając się na mocnych dowodach), że fizyka i kosmologia znajdują się w kryzysie z powodu nieprawidłowego modelu wszechświata.  Zapropon owany przez niego model rozszerzającego się balonu wszechświata jednoczy fizykę i kosmologię i zbliża się do "Teorii Wszystkiego". Jednokierunkowy przepływ czasu, a także wiecznie rosnąca entropia (drugie prawo termodynamiki) wynikają z ekspansji wszechświata balonowego.

Waugh wykorzystuje analogię do balonu, aby wyjaśnić, że chociaż wszechświat ma prawdziwe centrum, to nie znajduje się ono nigdzie na jego trójwymiarowej (3D) powierzchni. Model ten może również odpowiedzieć na pytanie "Czy istnieje pusta przestrzeń na zewnątrz, aby umożliwić ekspansję Wszechświata?", na które obecnie akceptowany model nie może odpowiedzieć. Ostatnie badania (ref. 1, 2) przedstawiają mocne dowody na istnienie zamkniętego i skończonego Wszechświata, co stanowi poważne wyzwanie dla obecnie akceptowanego modelu. Podkreślono poważne wady Modelu Standardowego kosmologii (ref. 3, 4), które wymagają zmiany paradygmatu.

Fizyka również stoi w obliczu kryzysu, co jest publicznie akceptowane przez fizyków (ref. 5). Ogólna Teoria Względności (GR) i Mechanika Kwantowa (QM), dwa filary współczesnej fizyki, są niekompatybilne i gorzko sprzeczne (ref. 6).

W modelu wszechświata Waugha istnieją dwa układy odniesienia (dwa punkty widzenia): 1) punkt widzenia centrum wszechświata (z którego jednoczesność jest absolutna i istnieje absolutny czas uniwersalny), który daje początek Mechanice Kwantowej. 2) nasz punkt widzenia z powierzchni balonu wszechświata (z którego lokalność jest absolutna; prędkość światła jest górną granicą i pozostaje stała dla wszystkich).

Waugh twierdzi, że koncepcja czterowymiarowej (4D) czasoprzestrzeni Einsteina jest największym błędem w nauce (ref. 7). Przedefiniowanie czasoprzestrzeni zmienia "zasadę najmniejszego działania" (z której można wyprowadzić wszystkie znane prawa fizyki) w szokująco proste stwierdzenie: "Najmniejsza odległość pomiędzy dwoma punktami w czterowymiarowej hiperprzestrzeni jest linią prostą". Pokazuje także, że „teoria względności” polega na uwięzieniu wewnątrz trójwymiarowej powierzchni rozszerzającego się balonowego wszechświata, przy jednoczesnym zapewnieniu swobody poruszania się po tej powierzchni.

Względność przechodzi do sfery mechaniki kwantowej wraz ze zmniejszającą się skalą wielkości, ponieważ punkt widzenia natury zaczyna dominować, gdy przestrzeń i czas zamieniają się rolami. Przejście następuje od subluminalnego (3+1) do superluminalnego (1+3). Względność jest zjawiskiem "wewnątrz stożka światła", podczas gdy mechanika kwantowa jest zjawiskiem "na zewnątrz stożka światła".

Waugh podkreśla błędne założenia matematyczne leżące u podstaw nauki (ref. 8). Jest głęboko przekonany, że trzy kluczowe kroki do obalenia panujących teorii w fizyce i kosmologii zostały osiągnięte (ref. 9) i dokonał testowalnych i falsyfikowalnych przewidywań, które mogą wstrząsnąć nauką do głębi (ref. 10).

Podsumowując, rozszerzający się balonowy model wszechświata pana Waugha może zastąpić dwie największe teorie fizyki, a także zastąpić Standardowy Model Kosmologii.

ODNIESIENIA

1) https://www.nature.com/articles/s41550-019-0906-9

2) https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.103.L041301

3) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1538-3873/aca51f/meta

4) https://bigthink.com/13-8/6-cracks-standard-model-cosmology-wrong/

5) https://www.einnews.com/pr_news/619040511/world-s-largest-physics-conference-in-las-vegas-will-be-grand-but-will-it-be-worthwhile

6) https://www.theguardian.com/news/2015/nov/04/relativity-quantum-mechanics-universe-physicists

7) https://www.einnews.com/pr_news/645681233/the-biggest-mistake-in-science-space-and-time-do-not-fuse-into-spacetime-continuum

8) https://www.einpresswire.com/article/617977207/science-is-standing-on-shaky-mathematical-pillars-which-guarantees-a-scientific-revolution

9) https://www.kron4.com/business/press-releases/ein-presswire/648067906/euclid-telescope-will-revolutionize-science-overthrow-ruling-scientific-theories-and-usher-paradigm-shift-in-science

10) https://markets.businessinsider.com/news/stocks/scientist-mr-subhajit-waugh-makes-testable-and-falsifiable-predictions-that-could-shake-up-science-to-the-core-1032579092


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

jacksmiths

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl