Warsztaty online „Technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej”


Warsztaty online „Technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej”
2020-12-30
Bezpłatne warsztaty online pt. „Health Technology in connected & integrated care” zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach międzyregionalnego projektu Regions4PerMed, który wspomaga wdrażanie medycyny personalizowanej, odbędą się w 26 i 27 stycznia 2021 r.

W dniach 26-27 stycznia 2021 r. w kalendarium międzynarodowego projektu Regions4PerMed, który obejmuje: Lombardię, Toskanię, Saksonię, Galicję i Dolny Śląsk, zaplanowano wydarzenie online mające na celu wspomaganie wdrażania technologii medycznych, które sprzyjają rozwojowi medycyny personalizowanej. Organizatorzy zakładają przegląd aktualnego stanu implementowania technologii personalizowanych, zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz celowanych inwestycji. Warsztaty są bezpłatne, obejmują sesje plenarne oraz równoległe sesje robocze. Są skierowane do osób decyzyjnych, przedstawicieli uniwersytetów medycznych i szpitali badawczych z europejskich krajów. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt: dorota.stefanicka-wojtas@umed.wroc.pl

- Medycyna personalizowana jest przyszłością medycyny. Wymaga wymiany wiedzy, opracowania rozwiązań organizacyjnych i formalnych, rozwoju technologii medycznych, nakładów finansowych i szerokiego dialogu między badaczami, medykami, twórcami innowacyjnych rozwiązań i władzami, ale wyzwanie jest warte podjęcia ze względu na korzyść pacjentów, ulepszone i personalizowane plany leczenia, a przez to większą skuteczność leczenia i zmniejszenie efektów ubocznych w porównaniu z medycyną tradycyjną, a także na przejście z leczenia na profilaktykę i prognozowanie. Projekt Regions4PerMed jest tak potrzebną platformą wymiany doświadczeń z zakresu rozwiązań personalizowanej opieki zdrowotnej, na styczniowych warsztatach zostaną przedstawione najlepsze europejskie praktyki w tego zakresu. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza przedstawicieli środowiska medycznego i naukowego, do wzięcia udziału w warsztatach online na temat „Technologii medycznych w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej” - mówi prof. Donata Kurpas, Kierownik Projektu Regions4PerMed po stronie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W programie warsztatów Regions4PerMed zaplanowano:

26 stycznia 2021
       -       panel wprowadzający obejmujący tematy:

·        Medycyna personalizowana oparta na zmianach genotycznych. Nowe podejście do opieki zdrowotnej

·        Technologie medyczne w zintegrowanej opiece zdrowotnej

·        Zaspokojone i niezaspokojone potrzeby pacjenta

        -      panel regulacyjny, w ramach którego zostaną poruszone kwestie:

·        Telemonitoring jako źródło dużych zbiorów danych

·        Analiza oparta na udostępnianiu danych w erze RODO

-          panel integracji danych

-          panel innowacji zdrowotnych

-          panel zarządzania danymi osobowymi

27 stycznia 2021 

-          sesje równolegle

Zintegrowana opieka zdrowotna, a integracja systemu - tematy do dyskusji:
• Normy i interoperacyjno
ść;
• Integracja systemów i synergia
• 6C: Communication, Collaboration, Cooperation, Consensus, Commitments, and Celebration / komunikacja, kooperacja, współpraca, konsensus, zobowiązania i celebracja/

 

Wśród poruszanych na warsztatach zagadnień znajdą się najważniejsze kwestie dotyczące wdrażania zintegrowanej opieki zdrowotnej. Podstawową strategią innowacyjnego procesu wdrażania medycyny personalizowanej jest połączenie opieki medycznej i społecznej, które pozwala na wprowadzenie indywidualnego planu opieki nad pacjentem. Takie podejście pomaga innowatorom znaleźć rozwiązania cyfrowe, wprowadzić leczenie nowej generacji i ma na celu poprawę jakości życia obywateli. Przy czym dostęp do personalizowanych danych zdrowotnych wymaga specjalnego podejścia obejmującego kwestie RODO na poziomie regionalnym, krajowym i transgranicznym. Musi obejmować zastosowanie dobrych praktyk, korzystanie z danych w bezpieczny sposób i z pełnym poszanowaniem zasad etycznych i prawnych. Co ważne w leczeniu osób w podeszłym wieku, technologia oparta na danych pacjenta może kontrolować jego parametry życiowe, a także motywować do aktywności ruchowej, a przez to przyczynić się do spowolnienia rozwoju chorób przewlekłych.

 

Wczesną wiosną 2021 są planowane kolejne warsztaty w ramach projektu Regions4PerMed na temat „Personalizacja branży zdrowotnej”, które organizuje Saksońskie Ministerstwo Nauki, Kultury i Turystyki.

 

Więcej informacji na temat projektu i działań prowadzonych w jego ramach można znaleźć na stronie: www.regions4PerMed.eu

___________________________________________________________________________________________

Regions4PerMed – projekt wspomagający wdrażanie personalizowanych interwencji w ramach opieki zdrowotnej

Międzynarodowy projekt "Regions4Permed - Interregional coordination for a fast and deep uptake of personalised health" ma na celu koordynację międzyregionalną na rzecz wykorzystania personalizowanej opieki zdrowotnej oraz zwiększenie zaangażowania władz regionalnych, naukowców i decydentów w jej wdrażanie. Projekt wspiera nawiązanie dialogu między 5 regionami europejskimi i umożliwienie wspólnych inwestycji w medycynie personalizowanej. Obejmuje: Lombardię (Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica), Toskanię (Tuscany Life Sciences), Saksonię (Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst), Galicję (Axencia de Coñecemento en Saúde) i Dolny Śląsk (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest jedynym ośrodkiem akademickim w ramach konsorcjum. Projekt jest finansowany w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

                                                                                                                                       

Medycyna personalizowana - w przeciwieństwie do tradycyjnej medycyny, w której wszyscy chorzy z podobnym rozpoznaniem są leczeni w podobny sposób - polega na stosowaniu indywidualnie dobranej terapii. Diagnostyka opiera się na najnowszych osiągnięciach biologii molekularnej i precyzyjnej analizie zmian w genach i białkach swoistych dla danego pacjenta i jego choroby. Medycyna personalizowana obecnie największe zastosowanie ma w onkologii, coraz częściej także w kardiologii i reumatologii oraz w leczeniu choroby Alzheimera i Parkinsona.


Indywidualnie dobrane leczenie do konkretnego pacjenta, zastosowane w odpowiednim czasie, daje lepsze efekty kliniczne i mniej skutków ubocznych, przekłada się także na rozwój celowanej prewencji w grupach ryzyka i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej, spersonalizowane podejście do pacjenta jest więc przyszłością medycyny.

 


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

Agencja Społem
http://agencjaspolem.pl

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl