Delegacja SGGW w Watykanie


2022-12-09
W związku z 20. rocznicą przyznania papieżowi Janowi Pawłowi II godności Doktora Honoris Causa

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego delegacja pod przewodnictwem Rektora prof. dr. hab. Michała Zasady w ostatnich dniach listopada przebywała w Rzymie uczestnicząc w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Prawa człowieka w nauczaniu papieża Jana Pawła II” zorganizowanej przez SGGW i rzymski Uniwersytet Roma Tre. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki oraz prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Przedstawicieli SGGW oraz uczestników konferencji z polskich i zagranicznych uniwersytetów podczas audiencji generalnej pozdrowił Ojciec Święty Franciszek, któremu Rektor uczelni przekazał życzenia od społeczności akademickiej SGGW.

Ojciec Święty Franciszek, w trakcie środowej audiencji generalnej przywitał jej uczestników, mówiąc m.in.: Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich; szczególnie przedstawicieli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Warszawy i z powiatu bialskiego, uczestniczących w konferencji zatytułowanej: „Prawa człowieka w nauczaniu Jana Pawła II”. Niech Matka Boża, która towarzyszy naszej adwentowej drodze, wyprasza wam i wszystkim obecnym dar serca otwartego na Boga i drugiego człowieka. Z serca wam błogosławię.

Po zakończeniu audiencji generalnej Papież Franciszek spotkał się z uczestnikami konferencji.

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Prawa człowieka w nauczaniu papieża Jana Pawła II” odbyła się 30 listopada w auli Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych z Polski i Włoch, a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, samorządowcy oraz polscy księża pracujący w Rzymie z Rektorem kościoła św. Stanisława BM ks. Prałatem dr. Pawłem Ptasznikiem. Konferencję zaszczycili swoim udziałem JE Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski oraz Radca Ambasady RP we Włoszech dr Anna Kurdziel. Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka.

Przedmiotem debaty naukowej podczas konferencji były kwestie praw i wolności człowieka eksponowane w nauce społecznej Papieża Polaka, a także ich aktualność i znaczenie w dzisiejszych czasach. W swoim wystąpieniu Rektor SGGW prof. Michał Zasada powiedział:

- Dwadzieścia lat temu społeczność akademicka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dostąpiła wielkiego zaszczytu. 11 stycznia 2002 roku w pięknej scenerii Auli Klementyńskiej Papież Jan Paweł II odebrał z rąk ówczesnego Rektora SGGW prof. Włodzimierza Klucińskiego dyplom doktora honoris causa naszej Alma Mater. To wyjątkowe wydarzenie na zawsze zapisało się na kartach ponad dwustuletniej historii SGGW, która pozostaje jedyną polską akademicką uczelnią rolniczą, obdarzoną tym szczególnym wyróżnieniem…. Ojciec Święty jako wielki humanista i człowiek głębokiej wiedzy bardzo często zastanawiał się nad rolą i przyszłością uniwersytetu, który postrzegał jako miejsce powołane do odkrywania i służenia prawdzie oraz do „kształtowania umysłów i serc”. Zwracał szczególną uwagę na to, jak wielkie znaczenie w rozwoju każdego narodu ma autorytet moralny środowiska akademickiego. To ono powinno być bowiem dostatecznie kompetentne, by wskazywać społeczeństwu standardy postępowania i być „źródłem”, z którego wiedzy i doświadczeń może korzystać poszukująca odpowiedzi jednostka – mówił Rektor.

W wygłaszanych referatach naukowych podczas sesji plenarnej oraz podczas wystąpień w ramach panelu dyskusyjnego wskazywano na aktualność nauczania Jana Pawła II w odniesieniu do współczesnego postrzegania godności człowieka w filozofii, naukach prawnych i naukach ekonomicznych.

Jednym z planowanych rezultatów konferencji naukowej zorganizowanej w Rzymie będzie wydana
w 2023 r. monografia naukowa, upowszechniająca współczesną myśl naukową o prawach człowieka
w świetle poglądów i nauczania Jana Pawła II.

Delegacja SGGW wzięła także udział w porannej mszy świętej odprawionej w języku polskim przez arcybiskupa Konrada Krajewskiego w Bazylice św. Piotra przy grobie św. Jana Pawła II. Po mszy św. Rektor SGGW w imieniu społeczności akademickiej Uczelni złożył kwiaty przy grobie Papieża Polaka.

Podczas wizyty w Rzymie władze SGGW spotkały się z władzami Uniwersytetu Roma Tre w celu omówienia przyszłej współpracy,  zarówno w zakresie wspólnych projektów naukowych, jak i wymiany studentów, doktorantów oraz kadry naukowej i administracyjnej. Rektor Uniwersytetu Roma Tre prof. Massimiliano Fiorucci podkreślił znaczenie interdyscyplinarności badań prowadzonych w obu uczelniach i wskazał możliwość współpracy w zakresie nauk o życiu, nauk społecznych
i technicznych.

 


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

iwonamichalowska

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl