Eco5tech: skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale br.


Eco5tech: skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale br.
2022-08-16
Spółka Eco5tech SA, notowana na rynku NewConnect, zajmująca się projektowaniem i nadzorami w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie Property Technology, w drugim kwartale br. zaraportowała 3,8 mln zł przychodów ze sprzedaży,

co przekłada się na dwu i półkrotny wzrost względem analogicznego okresu w 2021 r. (156,4% rdr.). Największy wpływ na tak znaczący wzrost przychodów miała realizacja bieżących kontraktów. Pomimo wzrostu kosztów operacyjnych, Spółka wypracowała w drugim kwartale br. 150 tys. zł zysku netto.

Od początku roku Spółka wypracowała już 5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza aż 98,9 proc. wzrost rdr. Bardzo dobra sprzedaż, przy kontroli wzrostu wydatków, pozwoliła osiągnąć 72 proc. wzrostu rdr na zysku operacyjnym (prawie 850 tys. zł). W okresie sześciu miesięcy br. Eco5tech zaraportowało prawie 770 tys. zł zysku netto (wzrost o 73,2 proc. rdr).

- Znaczący wzrost przychodów wynika z tego, że skupiamy się na większych projektach. W obecnym kwartale kontynuujemy tę ścieżkę rozwoju. W ostatnich tygodniach podpisaliśmy umowę z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie o wartości 4,6 mln zł brutto. Również podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron z Państwową Szkołą Muzyczną w Krotoszynie, wpisuje się w ten kierunek. Dzięki temu nie będziemy realizować nierentownego projektu i uwalniamy zasoby naszych pracowników na większe i bardziej dochodowe projekty. Wierzę, że nasze działania przełożą się na dalszy wzrost skali działalności Eco5tech oraz pozwolą nam na generowanie większych zysków. – mówi Alicja Gackowska, Prezes Zarządu Eco5Tech.

W II kwartale 2022 r. Spółka wygrała wiele publicznych postępowań przetargowych oraz podpisała umowę z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej przy rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 733 w powiecie radomskim. Współpraca dotyczy m.in. opracowania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskania wymaganych przepisami decyzji, opinii i uzgodnień koniecznych dla rozbudowy odcinka DW nr 733. Wartość umowy wynosi nieco ponad 1  mln zł.

W zakresie działań PropTech Eco5Tech kontynuuje prace zawiązane z systemem analizy epidemiologicznej w budynkach. W ramach projektu Eco5tech przeprowadza prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnego systemu, umożliwiającego bezpieczne i komfortowe korzystanie z danego budynku. System będzie wykorzystywany w budownictwie pod kątem analizy epidemiologicznej, z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza oraz optymalizacji poruszania się po obiekcie użytkowników. Spółka planuje dostarczyć zintegrowane narzędzie dostępne poprzez aplikację. System będzie badał aktualne zagrożenie i uruchamiał alerty.

- W ostatnim czasie znowu odnotowujemy wzrost zachorowań na koronawirusa, co przekłada się na większe zainteresowanie naszym rozwiązaniem. System będzie można łatwo dostosować do wielu typów budynków, wszędzie tam gdzie sterylność pomieszczeń i bezpieczeństwo użytkowania jest priorytetem. - powiedziała Alicja Gackowska – Podobny trend w zainteresowaniu widzimy względem naszego już ukończonego projektu, czyli MCA5tech. Koszty utrzymania budynków skokowo rosną z miesiąca na miesiąc. Dlatego badanie, kontrola i analiza energooszczędności jest teraz priorytetem dla właścicieli oraz zarządców budynków. – dodaje.

MCA5tech (Media Consumption Analyzer) jest urządzeniem, które umożliwia przeprowadzenie analizy energooszczędności budynku, pozwala na uzyskiwanie dokładnych i aktualnych informacji o stanie energetycznym obiektu. Dzięki zastosowaniu tego produktu możemy wpływać na energochłonność budynku poprzez odpowiednie sterowanie instalacjami zewnętrznymi, co przekłada się na zmniejszenie kosztów utrzymania.


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

InnerValue

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl