XXVIII Forum Teleinformatyki: „System informacyjny państwa – kierunki rozwoju” - 29-30 września 2022


XXVIII Forum Teleinformatyki: „System informacyjny państwa – kierunki rozwoju” - 29-30 września 2022
2022-09-15
Tematyka tegorocznego Forum skupia się na wskazywaniu pożądanych i koniecznych kierunków rozwoju systemów informacyjnych państwa i wypracowania możliwości ich elastycznego dostosowywania do zmieniającego się otoczenia społecznego, gospodarczego oraz militarnego w krajowej i światowej skali.

Na Forum będzie mowa o redefinicji zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa, o zwiększaniu wykorzystania sztucznej inteligencji, wspieraniu eksportu polskich rozwiązań informatycznych czy zwiększaniu sprawności administracji państwowej i jej kontaktów z obywatelem na przykładzie systemów EZD i e-Doręczeń.

Po dwóch latach wirtualnych obrad, tegoroczne Forum Teleinformatyki odbędzie się w dużej części w tradycyjnej formie, umożliwiającej bezpośredni kontakt uczestników między sobą oraz z prelegentami i panelistami.

Obrady Forum będzie też można śledzić zdalnie.

Program obejmuje 8 sesji tematycznych i zamykającą obrady Galę Forum, którą rozpocznie kocioł dyskusyjny pt. „Strategie cyfrowej suwerenności a nowy ład bezpieczeństwa"


Niesłabnąca ani na chwilę dynamika wydarzeń międzynarodowych i krajowych miała bezpośredni wpływ na tematykę tegorocznego Forum. Pierwszy dzień Forum to 8 sesji odbywających się stacjonarnie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, w Miedzeszynie. Drugi dzień wypełni „Forum Młodych Mistrzów", które jest zwieńczeniem Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów. Sesję tę oraz obrady pierwszego dnia będzie można śledzić także w internecie.

Forum tradycyjnie gromadzi najlepszych specjalistów i praktyków aktywnie zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa, umożliwiając publiczną wymianę doświadczeń i poglądów poprzez czynny udział w dyskusjach panelowych czy rozmowach kuluarowych. W dwóch poprzednich, „pandemicznych" edycjach Forum uczestniczyło zdalnie ponad 800 osób.

Ramowy program XXVIII Forum szczegóły: https://bit.ly/3TfOvUQ

Sesja 1 - Forum zaproszonych gości: cele strategii cyfryzacji przedstawi Paweł Lewandowski - Podsekretarz Stanu w KPRM Cyfryzacja, a prof. Jerzy Bralczyk wygłosi Złoty Wykład pt. „Informacja, komunikacja, porozumienie". Partnerami Inicjatywy „Złoty wykład" są m. in.: GPW Tech, Lenovo Technology, OPL, T-Mobile Polska.

Sesja 2 - Infrastruktura informacyjna państwa - kluczowe projekty wobec globalnych sytuacji kryzysowych to sześć prezentacji rozwiązań powstałych w odpowiedzi na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. Departament Rozwoju Systemów Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawi platformy low code i no code w elastycznym zarządzaniu bezpieczeństwa państwa. Projekt PomagamUkrainie.gov.pl zaprezentuje Centralny Ośrodek Informatyki. ZUS wraz z Asseco Poland przedstawi wpływ, jaki miała konieczność wsparcia sytuacji kryzysowych dla modernizacji rozwiązań informatycznych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaprezentuje działanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Ministerstwo Finansów i spółka Aplikacje Krytyczne przedstawią nowy system poboru opłaty elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej. Ministerstwo Infrastruktury zaprezentuje platformę komunikacji w urzędzie wzmacniającą proces zarządzania informacją. Sesję zakończy wręczenie nagrody „Złota e-Tarcza", której Partnerem jest Polski Fundusz Rozwoju.

Sesja 3 - Rozszerzamy horyzonty - to dwa aspekty kierunków rozwoju - drogę do wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w administracji zaprezentuje SAS Institute, a Bank Gospodarstwa Krajowego nakreśli swoją pozycję w cyfrowej przyszłości.

Sesja 4 - Technologie przyszłości - wyzwania dla sektorów - odbywa się pod merytorycznym patronatem dwóch Sektorowych Rad ds. Kompetencji: Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. W prezentacjach pojawią się zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, modelami współpracy dostawców i odbiorców rozwiązań informatycznych, trendy w regulacji komunikacji elektronicznej oraz wyzwania związane z nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Sesja 5 - Bezpieczeństwo procesów informacyjnych i Cyberbezpieczeństwo. Wiele różnych ujęć i problemów cyberbezpieczeństwa w tej sesji przedstawią specjaliści z tak doświadczonych organizacji, jak: ComCERT SA, IBM Polska, NASK PIB, Progress i Red Hat.
Sesję tę zamyka niezwykle interesujący, moderowany przez prof. WAT Bolesława Szafrańskiego panel ekspercki pt. „Cyberbezpieczeństwo - redefinicja zagrożeń", do którego zaproszenie przyjęli: Krzysztof Dyki - Prezes ComCERT SA, prokurator Agnieszka Gryszczyńska - prof. UKSW, gen. bryg. Karol Molenda - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Jacek Niedziałkowski - IBM Polska, Krzysztof Silicki - Z-ca Dyrektora NASK PIB, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji NASK PIB i Łukasz Wojewoda - Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM. Partnerami tej sesji są: ComCERT SA, NASK Państwowy Instytut Badawczy i Progress.

Sesja 6 - Stan i perspektywy wdrożenia EZD i elektronicznych doręczeń. O roli operatora EZD i synergii przedsięwzięć EZD PUW i EZD RP polskiej administracji będzie mowa w prezentacji Oddziału NASK w Białymstoku. Centralny Ośrodek Informatyki zaprezentuje Stan i perspektywy realizacji projektu e-Doręczenia.

Tematem panelu eksperckiego w tej sesji będzie znaczenie, powiązania, stan i wnioski z procesu wdrożenia ustawy o doręczeniach elektronicznych. Moderatorem będzie Wiesław Paluszyński, a panelistami: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz - prof. ASW, Mariusz Madejczyk, Artur Miękina, prof. Grażyna Szpor, Michał Tabor, Martyna Wilbrandt-Gotowicz - prof. UKSW, Kajetan Wojsyk, kierownik projektu COI, przedstawiciel Poczty Polskiej, przedstawiciel KPRM. Partnerami tej sesji są: Centralny Ośrodek Informatyki i Poczta Polska.

Sesja 7 - Forum nowych idei - Polska w globalnej cyfrowej gospodarce. Od mistrzów programowania do eksportu rozwiązań informatycznych - Sesja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Sesję rozpocznie analiza projektu „Inteligentny gazomierz iSmart" i pierwszych jego eksportowych wdrożeń, którą przedstawią specjaliści z Apator-Metrix SA i Atende Industries.

Sesję zakończy moderowany przez Borysa Stokalskiego panel ekspercki, którego uczestnikami będą: Tomasz Karwatka, Karol Kozłowski - Członek Zarządu Apator-Metrix SA, Włodzimierz Marciński - Polskie Towarzystwo Informatyczne, Paweł Pisarczyk - Prezes Zarządu Atende Industries, Artur Wiza - Wiceprezes Zarządu Asseco Poland SA, przedstawiciel Polskiego Funduszu Rozwoju.

Sesja 8 - Kocioł dyskusyjny pt. „Strategie cyfrowej suwerenności a nowy ład bezpieczeństwa". Wprowadzającym do dyskusji i moderatorem będzie Borys Stokalski, a ekspertami: Bartosz Grodecki - Podsekretarz Stanu MSWiA, Przemysław Koch - Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki, Robert Kroplewski - Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego, gen. bryg. Karol Molenda - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Jacek Niedziałkowski - IBM Polska, przedstawiciel PFR

Sesja 9 - Forum Młodych Mistrzów „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa", „Cyfrowa modernizacja Polski". Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sesja pod Patronatem Honorowym i dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Sesję rozpocznie wykład członka zarządu Narodowego Banku Polskiego - pana prof. dr hab. Piotra Pogonowskiego, następnie swoje prace prezentować będą zespoły biorące udział w Ogólnopolskim, Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów. Konkurs jest przeznaczony dla studentów studiów I, II i III stopnia prezentujących własne koncepcje informatyczne, własne programy lub praktyczne zastosowania w przemyśle informatycznym. Więcej o konkursie: https://bit.ly/3KrfFV2 

Partnerami sesji i Konkursu Młodych Mistrzów są: Atende Industries, Bank Gospodarstwa Krajowego, Centrum e-Zdrowia i NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Na Forum zostaną wręczone nagrody: im. Marka Cara (Fundatorem Nagrody SAS Institute), Złotego Herolda, Złotej e-Tarczy i Złotego wykładu. Listę laureatów tych nagród z poprzednich lat można znaleźć: www.forumti.pl

Honorowymi Patronami XXVIII Forum są: Janusz Cieszyński - Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, Narodowy Bank Polski, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego i Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Komitet Honorowy Forum reprezentują: Janusz Cieszyński - Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, prof. dr hab. Piotr Pogonowski - Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego, prof. dr hab. Jan Madey - Uniwersytet Warszawski, Wiesław Paluszyński - Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dr inż. Andrzej Dulka - Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i dr hab. inż. Bolesław Szafrański - prof. WAT.

Partnerami Forum są: Asseco Poland, IBM Polska i Polski Fundusz Rozwoju.

Patronami medialnymi są: BrandsIT.pl, CyberDefence24 i ITWIZ.pl.

Organizatorami Forum są: BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Aktualne informacje o tegorocznym Forum oraz materiały z poprzednich edycji dostępne są na stronie: www.forumti.pl


Redakcja Archnews informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników "Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich prywatnymi opiniami. Redakcja Archnews nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Nadesłał:

INDALO

Wasze komentarze (0):


Twój podpis:
System komentarzy dostarcza serwis eGadki.pl